Zoe Mid RUNES, ITEMS, & BUILD STATS

#1

Zoe Best Rune Pages

  • Hakimiyet Anlık hasar ve hedefe ulaşma
  • Kara HasatŞampiyonlar, büyük minyonlar ve büyük canavarlar katledildiklerinde ruh özleri düşürür. Ruh topladıktan sonraki 20 saniye içerisinde şampiyonlara veya yapılara yönelik ilk saldırı ilave değişken hasar verir. İlave hasar: 60 ila 120 (+0.15 İlave SG) (+0.1 YG) + toplanan ruh özü Şampiyon ruhları - 10 ruh özü. Canavar ruhları - 2 ruh özü. Minyon ruhları 5 ruh özü.
  • Ani DarbeAtılma, atlama, sıçrama, ışınlanma kullandıktan veya gizli halden çıktıktan sonra 5 saniyeliğine 10 Zırh Deşme ve 8 Büyü Nüfuzu kazanırsın.
  • Hayalet poroÇalılığa girerek kısa bir yoğunlaşma süresinin ardından bir poro çağırırsın. Bu poro sen yeni bir tane çağırana kadar burada bekleyerek sana görüş sağlar. Eğer bir rakip içerisinde poro bulunan çalıya girerse poroyu korkutup kaçırarak bu etkiyi 3 saniyelik bekleme süresine sokar. Poro yoğunlaşması, hasar aldığında veya başka yetenekler kullandığında sonlanır.
  • Aç Gözlü AvcıYeteneklerinin verdiği hasarın yüzdelik bir kısmı kadar iyileşirsin. İyileştirme: %2.5 + Kelle Avcısı yükü başına %2.5. Her rakip şampiyonu ilk katledişinde bir Kelle Avcısı yükü kazanırsın. Alan Etkisi: İyileştirme etkisi, alan etkili yeteneklerde üçte birine iner.
  • Büyücülük
  • Bulut Pelerini
  • Yücelik

Zoe vs AP

Starting İtems

Can İksiri
Bir seferde 5 adetle sınırlı. 1 çeşit İyileştirme İksiri ile sınırlı.

Kullanmak için Tıkla: 15 saniyede 150 Can yeniler.
Doran'ın Yüzüğü
+60 Can
+15 Yetenek Gücü
Her 5 saniyede bir +5 Mana


Pasif: Normal saldırılar isabet halinde minyonlara fazladan 5 Fiziksel Hasar verir.

Boots

Sihirbaz Pabuçları
1 çift çizmeyle sınırlıdır.

+18 Büyü Nüfuzu

ÖZEL Pasif - Gelişmiş Hareket: +45 Hareket Hızı

Core

Luden'in Feryadı
+90 Yetenek Gücü
+600 Mana
Bekleme Süresinde %10 Azalma


ÖZEL Pasif - Acele: Bu eşya bekleme süresinde fazladan %10 azalma kazanır.
ÖZEL Pasif - Feryat: Hareket etmek veya büyü kullanmak yük biriktirir. 100 yük biriktiğinde; isabet eden bir sonraki hasar verici yetenek, tüm yükleri harcayarak en fazla 4 hedefe 100 (+Yetenek gücünün %10 kadarı) İlave Büyü Hasarı verir.
Rabadon'un Şapkası
+120 Yetenek Gücü

ÖZEL Pasif: Yetenek Gücünü %40 arttırır.

Full Build

Lich Boğan
+80 Yetenek Gücü
+%7 Hareket Hızı
Bekleme Süresinde %10 Azalma
+250 Mana


ÖZEL Pasif - Büyülükılıç: Bir yetenek kullandıktan sonraki ilk normal saldırı, isabet halinde %75 Taban Saldırı Gücü (+%50 Yetenek Gücü) kadar ilave büyü hasarı verir (1.5 sn. bekleme süresi).
Hiçlik Değneği
+70 Yetenek Gücü

ÖZEL Pasif - Erit: +%40 Büyü Nüfuzu
Zhonya'nın Kumsaati
+75 Yetenek Gücü
+45 Zırh
Bekleme Süresinde %10 Azalma


ÖZEL Aktif - Zamanı Durdur: Şampiyon 2.5 saniyeliğine zarar görmez ve hedef alınamaz hale gelir; ama bu süre boyunca hareket edemez, saldıramaz, büyü yapamaz veya eşya kullanamaz (120 saniye bekleme süresi).

zoe Skills Order

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18